Ana Menü
ANA SAYFA
İHRACAT KONTROL NEDİR?
KONTROL UYGULAMALARI
İLGİLİ MEVZUAT
GÖREVLİ KURUMLAR
LİSANS BAŞVURUSU
İSTENEN BELGELER
KONTROL LİSTELERİ
FAYDALI LİNKLER
İÇ DENETİM REHBERİ
İLETİŞİM

Bu sitede yer alan bilgi ve belgeler bilgilendirme amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır.


ANA SAYFA arrow LİSANS BAŞVURUSU


Flaş Haber
 
Türkiye'de İhracat Kontrol Lisans Başvurusu PDF Yazdır E-posta

    Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ ile Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ihracat izin ve/veya lisanslarının alınması için, doğrudan veya diğer ihracatçı birlikleri aracılığı ile İMMİB Genel Sekreterliğine başvurulur. KSS Liste-1 kapsamında yer alan kimyasalların ihracatına ilişkin talepler, sonuçlandırılmak üzere İMMİB tarafından Eonomi Bakanlığı’na iletildiğinden ve bu transfer hakkında KSS hükümleri gereği Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne 30 gün önceden bildirim yapılması gerektiğinden, ilgili ihracatçıların süre açısından bu duruma dikkat etmeleri gerekmektedir.

    5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun kapsamınki ürünlerin ihracat izin ve/veya lisanslarının alınması için, Milli Savunma Bakanlığı’na başvurulur. Üretim ve ihracat izni almak için, aldıkları siparişlerin cins ve miktarları ile sipariş verenlerin kimliklerini, bir ay içerisinde Millî Savunma Bakanlığına bildirmek zorunda olan ilgili firmaların, “Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesi”nde belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden üç nüsha dosyayı, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermesi gerekmektedir.

    Nükleer Alanda Kullanılan Malzeme, Ekipman ve İlgili Teknolojinin İhracatına İzin Verilmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, "Nükleer Transfer Uyarı Listesi" (EK-1) ve "Çift Kullanımlı Nükleer ile İlgili Malzeme, Ekipman ve Teknoloji Listesi" (EK-2) kapsamındaki ürünlerin İhracat İzin Belgesi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından verilmektedir. TAEK söz konusu izni verirken Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı mutabakatlarını alır. İhracat İzin Belgesi almak isteyen kişi veya kuruluşlar, bir dilekçe ekinde, yönetmelikte belirtilen  "İzne Esas Olacak Belge Başvuru Formu" (Yönetmelik EK-1), Güvence Belgesi ve Son Kullanım Sertifikası" (Yönetmelik EK-2) ile TAEK'e başvuruda bulunur.

    Transit ticarete ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan genelge kapsamında, transit ticaret için bankalara yapılan başvurularda; "Transit Ticaret Formu" ile birlikte, Füze Teknolojisi Kontrol Rejimine tabi malların transit ticaretine ilişkin taleplerde, üzerinde İMMİB'nin anılan satışın kayda alındığına dair notunun bulunduğu formun; Avustralya Grubu Kimyasal Prekürsörler Listesinde yer alan maddelerden Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Eklerinde yer alan maddelerin dışında kalan kimyasal maddelerin transit ticaretine ilişkin taleplerde İMMİB'nin satışın kayda alındığını belirten yazısının; Kimyasal Silahlar Sözleşmesi eklerinde yer alan maddelerin transit ticaretine ilişkin taleplerde İMMİB'nin uygunluk/ izin yazısının ibrazı gerekmektedir.

 

^
^