Ana Menü
ANA SAYFA
İHRACAT KONTROL NEDİR?
KONTROL UYGULAMALARI
İLGİLİ MEVZUAT
GÖREVLİ KURUMLAR
LİSANS BAŞVURUSU
İSTENEN BELGELER
KONTROL LİSTELERİ
FAYDALI LİNKLER
İÇ DENETİM REHBERİ
İLETİŞİM

Bu sitede yer alan bilgi ve belgeler bilgilendirme amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır.


ANA SAYFA arrow İSTENEN BELGELER


Flaş Haber
 
Lisans Başvurusunda İstenen Belgeler PDF Yazdır E-posta

 

İMMİB Genel Sekreterliğine doğrudan veya diğer ihracatçı birlikleri aracılığı ile yapılan başvurularda istenen belgeler:

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ kapsamındaki;

KSS Liste-1 için dilekçe ekinde:
1- Nihai Kullanım Sertifikası (Örnek belgeyi buradan indirebilirsiniz. )
2- İhracatçı Firma Taahhütnamesi (Örnek belgeyi buradan indirebilirsiniz. )
3- İhracatçı firmanın imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, satış faturasının noter tasdikli örneği
4- İMMİB tarafından istenecek her türlü teknik bilgi, broşür, doküman v.b. belge

KSS Liste-2 ve Liste-3 için Gümrük Beyannamesi ekinde:
1- Nihai Kullanım Sertifikası (Örnek belgeyi buradan indirebilirsiniz. )
2- İhracatçı Firma Taahhütnamesi (Örnek belgeyi buradan indirebilirsiniz. )
3- İMMİB tarafından istenecek her türlü teknik bilgi, broşür, doküman v.b. belge

Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ kapsamındaki listeler (Wassenaar Düzenlemesi Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknoloji Listesi ile Avustralya Grubu Kimyasal Prekürsörler Listesi) için Gümrük Beyannamesi ekinde:
1- Nihai Kullanım Sertifikası (Örnek belgeyi buradan indirebilirsiniz. )
2- İthal Şahadetnamesi (Örnek belgeyi buradan indirebilirsiniz. )
3- İMMİB tarafından istenecek her türlü teknik bilgi, broşür, doküman v.b. belge

Kayda Bağlı İhracat Listesi için Gümrük Beyannamesi ekinde:
1- Hassas Madde Taahhütnamesi (Örnek belgeyi buradan indirebilirsiniz.)
2- İMMİB tarafından istenecek her türlü teknik bilgi, broşür, doküman v.b. belge

Milli Savunma Bakanlığı’na yapılan başvurularda, istenen belgeler:
1. Malzemenin ihraç edileceği ülke, malzemeyi talep eden kişi/firmanın isim ve adresi
2. İmalât ve yeterlilik (TSE olabilir) belgeleri
3. İhraç edilecek malzemenin cinsi, miktarı ve satış fiyatları
4. İhraç için alıcı ile yapılmış olan Anlaşma Kontratı
5. İhraç edilecek olan silâh, mühimmat, araç, gereç ve teçhizatın üretim bilgilerine (Teknik şartname, Kalite Kontrol Belgesi, vb.) sahip olup olmadığı ve bilgilerin kaynağı (Patent, Lisans, Know-How, Konsorsiyum)
6. Son Kullanıcı Belgesi
 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na yapılan başvurularda istenen belgeler:
Bir dilekçe ekinde
a) İzne Esas Olacak Belge başvuru formu (Ek-1),
b) Güvence belgesi (Madde 10, 13, 14, 15 ve 17 için)
c) Son Kullanım Sertifikası (Ek-2)
ç) Bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt ve tescilli olduğunu gösterir onaylı ve başvuru yılı vizeli üye belgesi,
d) Kurum tarafından belirlenen ücretin Kurum hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontu,
e) Kurum gerekli gördüğü durumlarda başka bilgi ve belgeler de isteyebilir.

 

^
^